หุ่นอัญชลี วัดฉลอง ภูเก็ต

หุ่นอัญชลี วัดฉลอง ภูเก็ต

หุ่นอัญชลี วัดฉลอง ภูเก็ต

รูปปั้นอัญชลี ที่วัดฉลอง จ.ภูเก็ต
รูปตั้งแต่สมัยตัวเองยังเด็ก ปัจจุบันอายุ 24 แล้วครับ

— Jakkriz SGCU2008

{lang: 'th'}
Pin It