อัญชลีรับพร

อัญชลีรับพร

อัญชลีรับพร

นสส.อยุธยา อัญชลีรับพรจากพระภิกษุสงฆ์หลังจากถวายทานเรียบร้อยแล้ว

ภาพโดย  Duangjai Supapuing

{lang: 'th'}
Pin It