อัญชลีรับพร

อัญชลีรับพร

อัญชลีรับพร

นสส.อยุธยา กรวดน้ำรับพรหลังจากถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์

{lang: 'th'}
Pin It