อัญชลีบุญใหญ่ ๒๕/๖/๕๔

อัญชลีบุญใหญ่ ๒๕/๖/๕๔

อัญชลีบุญใหญ่ ๒๕/๖/๕๔

อนุโมทนาสาธุกับว่าที่พระภิกษุใหม่ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

{lang: 'th'}
Pin It