คาดว่าทำลายสถิติลูกศิษย์เดินตามพระบิณฑบาตเยอะที่สุดในโลก

คาดว่าทำลายสถิติลูกศิษย์เดินตามพระบิณฑบาตเยอะที่สุดในโลก

คาดว่าทำลายสถิติลูกศิษย์เดินตามพระบิณฑบาตเยอะที่สุดในโลก

นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระอาจารย์ออกบิณฑบาตระหว่างการปฏิบัติธรรมที่วัดใหญ่ชัยมงคล ๓ วัน ๒ คืน

{lang: 'th'}
Pin It