อัญชลีนี้บุญใหญ่

อัญชลีของนาคขณะบิดากำลังปลงผมให้ เป็นบุญใหญ่นักหนา สาธุ

อัญชลีของนาคขณะบิดากำลังปลงผมให้ เป็นบุญใหญ่นักหนา สาธุ

บุญบรรพชาอุปสมบท ช่างใหญ่นักหนา ขออนุโมทนาสาธุครับ

 

{lang: 'th'}
Pin It