อัญชลีนี้เย็นฉ่ำทั้งกายใจ

อัญชลีนี้เย็นชุมฉ่ำทั้งกายและใจ

อัญชลีนี้เย็นชุมฉ่ำทั้งกายและใจ

ภาพโดย จิตรเสน หาญยุทธกร

อนุโมทนากับพระบวชใหม่ด้วยครับ ขอให้เจริญก้าวหน้าในพระธรรมวินัย

{lang: 'th'}
Pin It