อัญชลีนี้เย็นชุมฉ่ำทั้งกายและใจ

อัญชลีนี้เย็นชุมฉ่ำทั้งกายและใจ

อัญชลีนี้เย็นชุมฉ่ำทั้งกายและใจ

อัญชลีนี้เย็นชุมฉ่ำทั้งกายและใจ ภาพโดย จิตรเสน หาญยุทธกร ณ งานบวชพระฮ้อ

{lang: 'th'}
Pin It