๘๔ ปี อัญชลี

วันนี้เป็นวันสำคัญของเว็บไซต์อัญชลีวันหนึ่งครับ เว็บเล็กๆ เว็บนี้เกิดขึ้นจากแอดมินมีคุณย่าชื่อว่าอัญชลี ท่านได้ล่วงลับไปหลายปีแล้ว หลังจากท่านเสียใหม่ๆ แอดมินมาคิดว่า “เอ จะทำอะไรเป็นเครื่องระลึกถึงคุณย่าดีหนอ ?”

พอดีแอดมินเองพอทำเว็บได้อย่างงูๆ ปลาๆ เลยไปจดทะเบียนโดเมนเนม www.anchalee.in.th ไว้ก่อน แต่ยังไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น เรียกว่าจดทิ้งไว้เฉยๆ

มาต้นๆ ปีนี้แอดมินมีโอกาสได้จัดอบรมให้นักเรียน นักศึกษา หลายๆ ชุด ทุกชุดต้องสอนให้ “อัญชลี วันทา อภิวาท” พอสอนบ่อยๆ พูดบ่อยๆ คำว่าอัญชลีก็พาให้เกิดความคิดที่จะทำเว็บไซต์รวมภาพ “อัญชลี” ขึ้นมาเพื่อ

๑. คนมาดูจะได้ตระหนักถึงความงดงาม อ่อนช้อยของการไหว้อย่างไทยๆ

๒. เน้นย้ำความเป็นพุทธศาสนิกชนของคนไทย

๓. เพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณย่า “อัญชลี”

คุณย่าอัญชลี กับบรรดาอาๆ ของแอดมิน

คุณย่าอัญชลี กับบรรดาอาๆ ของแอดมิน

และที่ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของเว็บอัญชลีคือ วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณย่าอัญชลี จำง่ายครับ “เกิดวันชาติสหรัฐอเมริกาปีเดียวกับในหลวง” นี่คือวิธีที่ลูกๆ หลานๆ ใช้จำวันเกิดคุณย่า ถ้าหากท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุครบ ๘๔ ปีพอดี

ใครมีรูปอัญชลี วันทา อภิวาท นำมาแบ่งปันกันนะครับ…สาธุ

{lang: 'th'}
Pin It