อัญชลีไหว้พระธาตุ

อัญชลีไหว้พระธาตุ

อัญชลีไหว้พระธาตุ

พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพโดย @Lemon Joont [ http://fatpig72.multiply.com/ ]

{lang: 'th'}
Pin It