อัญชลีรักในหลวง

อัญชลีรักในหลวง

อัญชลีรักในหลวง

ภาพงามๆ ทั้งภายนอก และภายในจิตใจ อนุโมทนากับ Lemon Joont ( http://fatpig72.multiply.com ) ที่ส่งรูปมาให้ดูกันครับ

{lang: 'th'}
Pin It