อัญชลีทำวัตรเช้าวันพ่อ

image

ผู้ปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติที่วัดใหญ่ชัยมงคลกำลังอัญชลีทำวัตรเช้า

{lang: 'th'}
Pin It