อัญชลีไหว้พระสงกรานต์

ไหว้พระวันสงกรานต์

ไหว้พระวันสงกรานต์

@Voravudhi Chirasombutti  “ก่อนสงกรานต์ไปเยี่ยมเพื่อนที่สกลนคร เพื่อนพาไป 6 วัดครับ พยายามถ่ายวันทาถ่ายไม่ทันเลยได้รูปอัญชลีมานำเสนอครับ”
{lang: 'th'}
Pin It