อัญชลีนี้บุญหนัก

image

ประคองอัญชลี ขอบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ภาพโดย @Lemon Joont (Facebook)

{lang: 'th'}
Pin It