ศรัทธา – อัญชลี

ศรัทธา - อัญชลี

ศรัทธา – อัญชลี บรรดา “โม่” หรือ “แม่” ชาวปกาเกอะญอทั้งหลายผู้มีศรัทธาในบวรพุทธศาสนา 

{lang: 'th'}
Pin It