อัญชลีคือ ?

อัญชลี เป็นกิริยาอาการหนึ่งที่ชายและหญิง นำมือทั้งสองข้างแบออก ประกบกันคล้ายดอกบัว ตั้งไว้ระหว่างอก โดยมีข้อศอกแนบลำตัว

อัญชลี เรียกง่ายๆ คือการประนมมือ หรือพนมมือนั่นเอง

อัญชลี เป็นกิริยาเบื้องต้นของการถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

อัญชลี แล้ว วันทา อภิวาท คือการกราบอย่างเบญจางคประดิษฐ์ เป็นกิริยาที่งดงามอันชาวพุทธทุกๆ คนควรภาคภูมิใจ …….. ใส่วีดีโอสอนการอัญชลี วันทา อภิวาท โดยพระมหาโอ๊ทไว้ที่ด้านล่างๆ แล้ว ลองชมได้

อัญชลี { วันทา อภิวาท } คือเว็บไซต์นี้ ที่ตั้งใจจะเปิดให้เป็นเวทีแสดงความภาคภูมิใจที่ได้ทำการอัญชลี { วันทา อภิวาท } ในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และทั่วโลก

อัญชลี { วันทา อภิวาท } ที่ไหน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และส่งมาแบ่งปันกันได้

วิธีการส่งรูปอัญชลี

วีดีโอสอนกราบ อัญชลี วันทา อภิวาท ( http://youtu.be/Dx9QB5Q-URk )

{lang: 'th'}
Pin It