อัญชลีที่บ้านลุงริน

อัญชลีงานทำบุญบ้านลุงริน ปราชญ์ท้องถิ่นแห่งอยุธยา

อัญชลีงานทำบุญบ้านลุงริน ปราชญ์ท้องถิ่นแห่งอยุธยา

ภาพโดย : Duangjai Supapuing

ภาพแรกที่ผู้ชมส่งมาร่วมอัญชลีกัน เป็นภาพลูกๆ หลานๆ ร่วมทำบุญกันที่บ้านลุงริน ( ครูสุรินทน์ กิจนิตย์ชีว์ ) นักปราชญ์ท้องถิ่นแห่งอยุธยา ประวัติของลุงรินย่อๆ ดูได้ที่ http://www.gotoknow.org/blog/goodee/76799

{lang: 'th'}
Pin It