อัญชลีนาคคู่

อัญชลีนาคคู่

อัญชลีนาคคู่

เมื่อวานไม่ได้มาอัญชลี วันนี้เลยเป็นอัญชลีคู่เลยครับ

{lang: 'th'}
Pin It

อัญชลีบุญใหญ่ ๒๕/๖/๕๔

อัญชลีบุญใหญ่ ๒๕/๖/๕๔

อัญชลีบุญใหญ่ ๒๕/๖/๕๔

อนุโมทนาสาธุกับว่าที่พระภิกษุใหม่ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

{lang: 'th'}
Pin It

อัญชลีนี้เย็นฉ่ำทั้งกายใจ

อัญชลีนี้เย็นชุมฉ่ำทั้งกายและใจ

อัญชลีนี้เย็นชุมฉ่ำทั้งกายและใจ

ภาพโดย จิตรเสน หาญยุทธกร

อนุโมทนากับพระบวชใหม่ด้วยครับ ขอให้เจริญก้าวหน้าในพระธรรมวินัย

{lang: 'th'}
Pin It

อัญชลีนี้บุญใหญ่

อัญชลีของนาคขณะบิดากำลังปลงผมให้ เป็นบุญใหญ่นักหนา สาธุ

อัญชลีของนาคขณะบิดากำลังปลงผมให้ เป็นบุญใหญ่นักหนา สาธุ

บุญบรรพชาอุปสมบท ช่างใหญ่นักหนา ขออนุโมทนาสาธุครับ

 

{lang: 'th'}
Pin It