อัญชลีนี้บุญหนัก

image

ประคองอัญชลี ขอบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ภาพโดย @Lemon Joont (Facebook)

{lang: 'th'}
Pin It

นาคเณรที่พุทธมณฑล

อัญชลี ที่พุทธมณฑล บรรพชาสามเณร ๙๘๔ องค์ โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ

อัญชลี ที่พุทธมณฑล บรรพชาสามเณร ๙๘๔ องค์ โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ

 

{lang: 'th'}
Pin It