อัญชลีแบบบาหลี

อัญชลีแบบบาหลี

อัญชลีแบบบาหลี

ภาพนี้มาไกลจากบาหลีเลยทีเดียว อนุโมทนากับ @Lemon Joont [ http://fatpig72.multiply.com ] ผู้เก็บภาพมาฝากหลายภาพเลยทีเดียว สาธุครับ

{lang: 'th'}
Pin It