อัญชลีเป็นทิวแถว

อัญชลีเป็นแถวในการตักบาตรพระสงฆ์

อัญชลีเป็นแถวในการตักบาตรพระสงฆ์

ภาพโดย @nitiphong ถ่ายที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

{lang: 'th'}
Pin It

ลูกศิษย์เยอะ อัญชลีแยะ

คาดว่าทำลายสถิติลูกศิษย์เดินตามพระบิณฑบาตเยอะที่สุดในโลก

คาดว่าทำลายสถิติลูกศิษย์เดินตามพระบิณฑบาตเยอะที่สุดในโลก

{lang: 'th'}
Pin It