อนุบาลอัญชลี

อนุบาลอัญชลี

อนุบาลอัญชลี

ที่จริงควรชื่อภาพ “อนุบาลอภิวาท” ถึงจะถูกต้อง ^_^ แอดมินตั้งชื่อไม่ดูเองล่ะครับ

ภาพจากกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมระดับอนุบาล จัดที่วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ ส่งมาโดย @akkarakitt

อนุโมทนาสาธุครับ

{lang: 'th'}
Pin It

อภิวาท ราชภัฏ ศิษย์วัดใหญ่

นักเรียนสาธิตราชภัฏอยุธยา มาปฏิบัติธรรมที่วัดใหญ่ชัยมงคล

นักเรียนสาธิตราชภัฏอยุธยา มาปฏิบัติธรรมที่วัดใหญ่ชัยมงคล

{lang: 'th'}
Pin It