อัญชลีแบบงัวเงีย

ฟังเทศน์ไป ตาก็จะปิดไป เยาวชนจากเขตพระนครไปเข้าวัดที่อยุธยา

ฟังเทศน์ไป ตาก็จะปิดไป เยาวชนจากเขตพระนครไปเข้าวัดที่อยุธยา

{lang: 'th'}
Pin It