อัญชลีลาสิกขา

ลาศีล ลาสิกขา กลับเป็นฆารวาสดังเดิม

ลาศีล ลาสิกขา กลับเป็นฆารวาสดังเดิม

ช่วงใกล้เข้าพรรษา เป็นฤดูบวชๆ สึกๆ

{lang: 'th'}
Pin It