วันคล้ายวันเกิดคุณย่าอัญชลี

คุณย่าของแอดมินชื่อว่าอัญชลี (คุณย่าเล็ก) ท่านเกิดวันที่ ๔ กรกฎาคม ลูกๆ หลานๆ จำได้ดี จำง่ายตรงกับวันชาติอเมริกา คล้ายๆ ว่าจะมีหนังหรือเพลงชื่อว่า Born on the 4th of July ด้วย ยิ่งจำง่ายใหญ่เลย

คุณย่าอัญชลี ท่านเสียไปหลายปีแล้ว ตอนท่านเสียใหม่ๆ คุณย่านิด น้องสาวท่านบอกว่าท่านมาเข้าฝันชวนไปอยู่ด้วยกัน มีบ้านหลังเบ้อเร่อ แต่คุณย่านิดยังไม่ยอมไป คุณย่าอัญชลีชอบทำบุญ ที่จำได้แม่นๆ คือเคยเป็นประธานกฐินวัดในขอนแก่น แต่จำชื่อวัดไม่ได้เพราะแอดมินยังเด็กเกินไป บ้านหลังเบ้อเร่อคงเป็นวิมานที่เกิดจากวิหารทานต่างๆ ที่คุณย่าอัญชลีเคยประกอบไว้

หลังคุณย่าอัญชลีเสียได้ไม่นานนัก แอดมินได้ขอจดทะเบียนโดเมนเนม www.anchalee.in.th ไว้ แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำเว็บแบบไหน ผ่านมาสักพักเห็นเว็บ planking บ้าง เว็บ Fail บ้าง หรือแม้แต่เพจ พับเพียบไทยแลนด์ เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้คิดทำเป็นเว็บรวบรวมภาพคนไหว้พระกราบพระ เพราะว่าไหว้พระนี่ท่านเรียกว่า “อัญชลี” พ้องกับชื่อคุณย่าอัญชลีพอดิบพอดี

นอกจากเป็นเครื่องระลึกถึงคุณย่าอัญชลีแล้ว แอดมินยังหวังว่าเว็บนี้จะมีส่วนสร้างจิตสำนึกในความเป็นพุทธศาสนิกชนให้มั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับท่านที่ได้เข้ามาชม มาให้กำลังใจ หรือร่วมส่งรูป “อัญชลี” มาให้ และหวังว่าจะอนุโมทนาพร้อมกับช่วยประชาสัมพันธ์เว็บ “อัญชลี” นี้ด้วย

ขอพลานิสงส์บุญญาบารมีที่แอดมินได้กระทำมาแต่อดีตจนปัจจุบัน ตลอดจนคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงอำนวยอวยพรให้กับคุณยาอัญชลีผู้เป็นที่รักยิ่ง และทุกๆ ท่านที่เข้ามาร่วมอนุโมทนา ขอให้มีความสุข ไร้ทุกข์ ปลอดภัย ไร้โรคา ก้าวหน้าทั้งทางโลก และทางธรรม ขอให้มีมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และอย่างยิ่งคือนิพพานสมบัติ ในปัจจุบันกาลหรืออนาคตกาลอันใกล้มากๆ นี้เทอญ

บุญรักษา

{lang: 'th'}
Pin It