เดินอัญชลี

เดินอัญชลี

อัญชลีขณะเดินเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุะยา

{lang: 'th'}
Pin It